Divadelný ústav Bratislava - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Register pre pole Autor - èas W  

LANius


Èasti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, spä

 
  << Vyh¾adáva iba knihy - tu sú použité termíny : >>  
Wade, Lesley  (1)
Wade, Lesley Anne (1)
Wade, Lesley Anne  (1)
Waderová, Maxie (1)
Wagenbach, Klaus (1)
Wagenknechtová Svobodová, M.. (1)
Waggoner, Miles (1)
Wagner, Cosima (1)
Wagner, Richard (20)
Wagner, Vladimír (9)
Wagner, Vlado (1)
Wagnerová, Alena (1)
Wágnerová, Anna (1)
Wagnerová, Jana (1)
Wagnerová, Magdalena (1)
Wagsteinová, Jarmila (1)
Wahnrau, Gerhard (1)
Wahrig, Sibyll (1)
Wake, Clive (1)
Wakefield, Colin (1)
Wakulik, Anna  (1)
Walbert, Helmut (1)
Walcott, Derek  (1)
Walczak, Michal
Walczak, Micha³ (1)
Walczak, Michal  (2)
Walczak, Micha³   (1)
Wald-Takáè-Osvadlov  (1)
Walden, Stanley (1)
Waldorff, Jerzy (1)
Waldschûtz, Erwin (1)
Waleková, Agáta (1)
Walková, Alena (2)
Wall, Bengt V. (1)
Wallace, Shawn (1)
Wallatová, Vlasta (1)
Wallis, Mick (1)
Wallnerová, Bibiána (3)
Walló, Karel Michael
Walló, Olga (1)
Walnerová, Bibiana (1)
Walser, Karl (1)
Walser, Martin (3)
Walser, Martin  (1)
Walser, Martin Johannes
Walser, Martin Johannes  (2)
Walser, Theresia (5)
Walsh, Enda (1)
Walsh, Fintan (1)
Waltari, Mika (2)
Walter Freud  (1)
Walter, Bruno (1)
Walter, Emil (1)
Walter, J. (1)
Walther, Victor (2)
Waltrová, O¾ga (2)
Wander, Fred (2)
Wanderová, Maxie (1)
Wandor, Michelene (1)
Waradzinová, Svetlana (5)
Wardetzky, Jutta (1)
Wardroper, Pat (1)
Warrack, John (2)
Wasowski, Jerzy (1)
Wasserberger, Igor (4)
Wasserman, Dale (5)
Wasylkowski, Janusz (1)
Waszkiel, Marek (4)
Waterstradtová, Berta (1)
Watkinson, Raymond (1)
Watkyn, Arthur (2)
Watson, Donald (1)
Watts, Cedric (1)
Way, Brian (1)
Wdowyczynová, Magda (1)
Wearden, Jennifer (1)
Weaver, Lois (1)
Webber, Andrew Lloyd (4)
Weber, Alfred (2)
Weber, Carl Maria von (2)
Weber, Lilo (1)
Weber, Richard (1)
Weberová, Michaela (2)
Webrová, Helena (1)
Webster, John (6)
Weck, Peter (1)
Wedekind, Frank
Weibel, Kurt (1)
Weibl, P. J. (1)
Weibl, P. J.   (1)
Weickerová, Regina (1)
Weidler, Ernest (3)
Weig, Petr (2)
Weigel, Hans (1)
Weigel, Helene (1)
Weigová, Stanislava (7)
Weiler, Christel (1)
Weill, Kurt (5)
Weimann, Mojmír (1)
Weimann, Robert (1)
Weinciller, Peter
Weinfurterová, Lída (1)
Weingart, Miloš (1)
Weingarten, Romain (2)
Weintraub, Stanley (4)
Weis, Erich (1)
Weiselová, Vlasta (1)
Weisenborn, Günter (1)
Weisenborn, Günther
Weiser, F. (1)
Weiser, F.   (1)
Weiskopf, F.C. (1)
Weisman, Annie (1)
Weiss, Ivan (1)
Weiss, Norbert (1)
Weiss, Pavol (7)
Weiss, Pavol  (2)
Weiss, Peter (18)
Weiss-Nägel, Stanislav (1)
Weissenhofer, Robert (1)
Weissová, Hana (1)
Weissová, Katarína (1)
Weissová, Lujza (1)
Weissová, Mária (7)
Wekwerth, Manfred (6)
Weldonová, Fay (1)
Welich, Ernst (1)
Wells, H.G. (1)
Wells, Stanley (1)
Wellwarth, George (1)
Welsh, Irvine (1)
Welsch, Wolfgang (1)
Welti, Heinrich (2)
Welzl, Josef (3)
Wendt, Albert (5)
Wenig, Adolf (6)
Wenig, F.  (1)
Wenig, Frank (6)
Wenig, Jan (3)
Wenigová, Irena (6)
Wenzig, Josef (2)
Werbowski, Tecia (1)
Werdelinová, Nikoline (2)
Werder, Karl (1)
Werfel, Franz (7)
Werich (1)
Werich, Jan
Werichová, Zdenka (1)
Werner, Eberhard (1)
Werner, Felix (1)
Werner, Hans Georg (1)
Werner, Jiøí (1)
Werner, Vilém (9)
Wernisch, Ivan (2)
Wertheimer, Paul (1)
Wertmüllerová, Lina (1)
Wesemann, Arnd (1)
Wesker, Arnold
West, Ewan (1)
Westerman, Gerhart von (1)
Wheeler, Hugh (2)
Whitby, Nick (1)
White, Gareth (1)
White, Michael (1)
Whiteley, Carol (1)
Whiting, John (1)
Whyte R., George (1)
Whyte, William H. (1)
Wice, Nathaniel (1)
Wickham, Glynne (1)
Widmer, Urs (8)
Wiedeová, Anna Elisabeth (1)
Wiedermanová, F. a Valach,.. (1)
Wierzbicka, Karyna (2)
Wierzbicka-Michalska, Karyna (1)
Wierzbowski, Ryszard (1)
Wiesel, Elie (1)
Wiesenberger, Ivan (1)
Wiesner, Daniel (1)
Wilbrandt, Adolf von (1)
Wild, Alexander (1)
Wild, J.  (1)
Wild, Jana (18)
Wild, Jana  (1)
Wilde, Erika (1)
Wilde, Oscar
Wilde, Oscar  (1)
Wilder, Billy (1)
Wilder, Thornton (7)
Wilder, Thornton  (1)
Wildner, Johannes (1)
Wilhelmi, Ruth (1)
Wiliñska, Joanna  (1)
Wilken, H. (1)
Wilkowski, Jan (6)
Willaschek, Wolfgang (1)
Willems, Paul (4)
Willett, John (1)
Williams, Paul (1)
Williams, Rollo Gillespie (1)
Williams, Tennessee (58)
Williams, Tennessee  (3)
Williamson, David (1)
Willis, Ted (2)
Willner, Alfred Maria (1)
Wilson  (1)
Wilson, August  (1)
Wilson, G. B. L. (1)
Wilson, Garff B. (1)
Wilson, John Dover (1)
Wilson, Lanford (2)
Wilson, Robert (1)
Wilson, Verity (1)
Wimmer, Franz (1)
Winawer, Bruno (1)
Winckelmann, Johann Joachim (1)
Winer, Elihu (1)
Winkelhöferová, Vlasta (6)
Winkler, Marek (1)
Winkler, Tomᚠ(1)
Winner, Peter (1)
Winston Churchill (1)
Winter, Tomᚠ(2)
Winterstein, von Eduard (1)
Wirthová, B. (1)
Wiœniewska, Jolanta Ewa (1)
Wisten, Eva (4)
Wisten, Fritz (1)
Witczak, Tadeusz (1)
Witkiewicz, Stanis³aw Ignacy
Witt, Hubert (1)
Wittenbrink, Franz (1)
Wittlich, Peter (1)
Wittlich, Petr (1)
Wittlinger, Karl (1)
Wlachovský, Karol (1)
Wlodzimierz Szturc  (1)
Wogáæka, W. (1)
Wögerbauer, Michael (1)
Wojciechowska, Tatjana (1)
Wojciechowski, £ukasz (1)
Wojnarová, Irena (1)
Wojtyla, Karol (5)
Wojtyszko, Maciej (1)
Wojtyszko, Maria (3)
Wojtyszko, Maria  (1)
Wolf, Antonín (1)
Wolf, Friedrich (9)
Wolf, Hellmuth Christian (1)
Wolf, Robert (2)
Wolf, Vladimír (1)
Wolf, Werner (1)
Wolf-Ferrari, Ermanno (1)
Wolfa, Jozefa (1)
Wolff, Egon (1)
Wolff, Hellmuth Christian (1)
Wolfgang Graetz  (1)
Wolfová, Eva (2)
Wolker, Jiøí (4)
Wollman, Frank (9)
Wollman, Frank  (1)
Wolmuth, J. (1)
Wolski, Juliusz (1)
Wolzogen, Alfred Freiherrn.. (1)
Wood, David (3)
Woodward, Daphne (1)
Worsley, T. C. (1)
Worthen, W. B. (1)
Woudstra, Karst (2)
Woycicki, Alfred (4)
Wright, Edward A. (1)
Wright, Robert (2)
Wroñska, Zuzanna (1)
Wunderlich, Bedøich (2)
Wurmser, A.  (1)
Wurmser, André (1)
Wursterová, Alica (3)
Wüchner, Oskar (2)
Würz, Anton (1)
Wüsten, Johannes (1)
Wydrzyñski, Andrzej (2)
Wysiñska, El¿bieta (3)
Wysiñski, Kazimierz Andrzej (7)
Wysocka, Tacjanna (1)
Wysocki, Gisela von (1)
Wyspiañski, Stanis³aw (9)
V zátvorkách je uvedený poèet výskytov každého termínu.