Divadelný ústav Bratislava - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Register pre pole Autor - časť Šp-Šv  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, späť

Pre pomalé spojenie : S.-Sch, Si-Sl, Sm-Sr, St, Su-Ša, Šc-Šo, Šp-Šv
  << Vyhľadávať iba knihy - tu sú použité termíny : >>  
Špaček, Jiří (1)
Špaček, Robert (1)
Špačková, Jitka (1)
Špalová, Marie (4)
Špaňár, Július (6)
Špániková, Barbora (4)
Španová, Eva (1)
Špányi, Tomáš (1)
Špecinger, Otakar (1)
Šperkerová, Magdaléna (1)
Špeťko, Andrej (1)
Špičák, Josef (1)
Špička, Jiří (1)
Špičková - Matoušková, Marie (1)
Špičková, Klára
Špidlík, František (1)
Špiesz, Anton (1)
Špinar, Daniel (4)
Špindler, Ervín (2)
Špirit, Václav (2)
Špirko, Jozef (1)
Špitzer, Juraj (2)
Špitzer, Juraj  (1)
Šplíchalová Mocová, Kateřina (1)
Špolc, Hanuš (1)
Šprincl, Jan (4)
Šprincl, Ján (1)
Šraier, Petr (1)
Šrámek, F. (1)
Šrámek, Fráňa
Šrámek, Jiří (1)
Šrámek, Ľudovít (1)
Šrámek, Ondřej (2)
Šrámek, Petr (2)
Šrámek, Vladimír (17)
Šrámková, Jana (1)
Šrámková, Katarína (1)
Šrámková, Vítězslava (3)
Šrámok, Vladimír (1)
Šranková, Emilie
Šrobár, Vratko (1)
Šrom, Karel (2)
Šroňková, Olga (1)
Šrut, Pavel (6)
Šrut, Pavel  (2)
Štábla, Zdeněk (1)
Štáchová, Helena (1)
Štangler, Bohuslav (1)
Štansl, Ladislav (1)
Štapfer, Karel (1)
Štassel, Ľudovít (3)
Šťastná, Denisa (1)
Šťastný, A.J. (1)
Šťastný, Andrej (1)
Šťastný, Jaroslav (2)
Šťastný, Ludvík (1)
Šťastný, Pavol (2)
Šťastný, Radko (1)
Štauder, Dušan
Štaudohar, Irena (1)
Štědrá, Marie (1)
Štědroň, Bohumír (3)
Štědroň, Jiří (1)
Štědroň, Miloš (6)
Štědroň, Miloš  (1)
Štědroň, Petr (6)
Štefan Bučko  (1)
Štefan Králik  (1)
Štefan Moravčík (1)
Štefan Siládi  (1)
Štefan Timko  (1)
Štefan Žáry (1)
Štefan Žáry  (1)
Štefan Žáry   (1)
Štefan, E. B. (4)
Štefánek, Anton (2)
Štefánek, Dušan (1)
Štefanides, Jiří (9)
Štefanik, J. (1)
Štefánik, Jozef (17)
Štefánik, Pavol (1)
Štefankovič, Leo (2)
Štefanová, Katarína (3)
Štefanová, Veronika (2)
Štefek, Petr (1)
Štefko, Jozef (1)
Štefko, Jozef   (1)
Štefko, V. (1)
Štefko, Vladimír
Štefková, Alena (2)
Štefková, Alexandra (4)
Štefková, Markéta (2)
Štech, V. V. (1)
Štech, V.V. (1)
Štech, Václav
Štech, Václav Vilém (1)
Šteinhíbel, Michal (2)
Štejn, Alexander Petrovič
Štemberová, Sonya (1)
Štembírek, Eduard (1)
Šťembírek, Eduard (1)
Štep, Ivan (1)
Štepán, Jan (1)
Štěpán, Petr (2)
Štěpán, Václav (4)
Štěpánek (1)
Štěpánek, Bohumil (5)
Štěpánek, Bohuš (1)
Štepánek, František (1)
Štěpánek, Jan Nep. (3)
Štěpánek, Miroslav (2)
Štěpánek, Vladimír (3)
Štěpánek, Zdeněk (5)
Štěpaník, Karel (1)
Štěpánková, Radmila (1)
Štěpánová, Karola (1)
Štěpánová, Petra (1)
Štepita, Ján (3)
Štepka, Ladislav (1)
Štepka, Stanislav (95)
Štepka, Stanislav  (3)
Štěrbová, Alena (2)
Šterc, Luboš (2)
Šterc, Vilém (1)
Štercová, Emília (35)
Štern, Tomáš (1)
Štetina, Josef (1)
Štetina, Jozef (1)
Štětina, Jozef (2)
Štetinová, Viera (1)
Štětka, Karel F. (1)
Števček, Ján
Števček, Pavol
Števková, Mária (3)
Štiavnický, Ján (5)
Štiavnický, Ján  (1)
Štichauer, Pavel (1)
Štichová, Marie (2)
Štilec, Jiří (1)
Štilicha, Peter
Štilichová, Danica (4)
Štilichová-Suchoňová, Danica (1)
Štilijanová, Olga (1)
Štilijanovová, Olga (1)
Štindl, Ladislav (2)
Štindl, Petr (3)
Štípala, Jaroslav (2)
Štípalová, Ljuba (1)
Štítnická, Jarmila
Štítnický, C. (1)
Štítnický, Ctibor (24)
Štítnický, Karol (1)
Štítnický, Tibor (1)
Štivičić, Tena (1)
Štofčíková, Eva (1)
Štofej, Michal (1)
Štok, Izidor (7)
Štolba, Josef
Štolfa, Miroslav (1)
Štoll, Ladislav (6)
Štoll, Pavel (2)
Štollová, Alžběta (1)
Štorcelová, Laura (1)
Štorcelová, Petra (2)
Štorek, Pavel (2)
Štorch-Marien, Otakar (1)
Štorkán, Karel (3)
Štorková Maliti, Romana (2)
Štorková, Eva (1)
Štôrová, Nelly (1)
Štráfeldová, Milena (1)
Štrasser, Ján
Štraus, František (5)
Štrauss, Tomáš (4)
Štrba, Peter (1)
Štrbák, Anton (1)
Štrbák, Ján
Štrbák, Marek (1)
Štrbová, Elégia (2)
Štrbová, Jana (1)
Štrbová, Jana  (1)
Štrelinger, Peter (3)
Štric, E. (1)
Štric, Ernest
Štric, Ernest  (2)
Štroblová, Jana (1)
Štrpka, Ivan (2)
Štubňa, Pavol (3)
Štubňa-Zámostský, Dominik (1)
Štuchl, Vladimír (1)
Štukavec, Libor (2)
Štulcová, Magdalena
Štulíková, Marie (1)
Štuňová-Zwyrtková, Sylva (1)
Štúr, Ľudovít (8)
Šturdík, Jozef (2)
Štúrová, Astrid (1)
Štúrová, B. (1)
Štúrová, Božica (1)
Štúrová, Nelly (6)
Štýbrová, Miroslava (1)
Štych, Jiří (1)
Šuba, E. (1)
Šubert, František Adolf
Šubík, František (1)
Šubík, Stano (4)
Šubová, Esfir (1)
Šubrt, Jiří (1)
Šubrt, Vlastimil (2)
Šubrtová, Milena (1)
Šubrtová, Olga (2)
Šúdraka (2)
Šudži Terajama (1)
Šufliarska, Hana (4)
Šucha, Vladimír (1)
Šujan, Otto (1)
Šukšin, Vasilij (6)
Šulaj, Ondrej (30)
Šulaj, Ondrej  (1)
Šulavíková, Blanka (1)
Šulc, Dušan (2)
Šulc, Miroslav (4)
Šulc, Ondřej (2)
Šulcová, Magdaléna (1)
Šulcová, Marie (1)
Šulej, Peter (2)
Šuleková, Barbora (1)
Šulganová, Katarína (2)
Šuľgina, Nina (1)
Šuľginoj, Niny (1)
Šulhan, Jozef (2)
Šulík, Anton (5)
Šulík, Anton ml. (1)
Šulík, M.   (1)
Šulík, Martin (2)
Šulíková, Adriana (1)
Šulpin, A. (1)
Šuľžik, V. (1)
Šúplata, Václav (5)
Šúr, Ján (2)
Šurina, Jozef (5)
Šusta, Josef (3)
Šuškin, Vasilij (2)
Šuškleb, Jan Hons (1)
Šutaj, Štefan (1)
Šútovec, Andrej (1)
Šútovec, Milan (3)
Šuvaković, Miško (2)
Švábová, Veronika (1)
Šváčová, Soňa (1)
Švagríková, Erika (1)
Švancár, Pavol (1)
Švandová, Lenka (2)
Švandrlík, Miloslav (5)
Švantner, František (7)
Švantner, Ján (1)
Švarc, Edi (3)
Švarc, Jevgenij (24)
Švarc, Miloš (1)
Švarcová, Johana (1)
Švardová, B. A. (1)
Švarný, Oldřich  (1)
Švarný, Osdřich (1)
Švec, Jiří (2)
Švec, Š. (2)
Švecová (1)
Švecová, Mária (1)
Švedov, J. (1)
Švehla, Jaroslav (7)
Švehlák, Svetozár (2)
Švehlík, Martin (2)
Švejda, Martin (1)
Švejdová, Hana (1)
Švestka, Jan (1)
Švidkovskij, Oleg (1)
Švihran, Ladislav (1)
Švolíková, Daniela (1)
Švolíková, Lenka (2)
Švorcová, Jiřina (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.